16 mars 2010

Antika Franska Speglar
En Spegel förgyller ett rum , vidgar det, speglar det , besjälar det,
dessa speglar är franska och från 1800 talet

Inga kommentarer: